RED VINSKIH VITEZOVA EVROPE – RVVE, Srbija, je ogranak (ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE u daljem tekstu OEVE) I DELUJE NA TERITORIJI Srbije, okupljajući celokupno članstvo u zemlji i organizuje ih u viteške formacije koje se nazivaju KOMPTURE i LEGATI u okviru KONZULATA. Konzulatom upravljaju ravnopravno dva PROKONZULA koji za svoj rad odgovaraju viteškom Senatu sa sedištem u EISENSTADT-u u Austriji.

Konzulat koji deluje na teritoriji Republike Srbije je registrovan kao udruženje građana pod nazivom „RED VINSKIH VITEZOVA EVROPE – ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE – SRBIJA“ odnosno pod skraćenim nazivom „RVVE – SRBIJA“ sa sedištem u Novom Sadu, ul Kotorska 27 PIB 110110936 i na osnovu zaključenog ugovora sa patentom između Konzulata u Srbiji i Senata u Eisenstadt-u.

RVVE – Srbija je jedini zastupnik OEVE za Srbiju.

Udruženje  RVVE – SRBIJA ima otvoren dinarski tekući račun u Raiffeisen banka A.D.  265-2010310007230-96 .
Za potrebe funkcionisanja Udruženja i konzulata je ustanovljena godišnja članarina koja iznosi 60 € u dinarskoj protiv vrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, i može se izmirivati polugodišnje ili godišnje. Godišnja obaveza prema SENATU ili OBULUS je naknada koja se isplaćuje Senatu i iznosi 20 €. OBULUS ne ulazi u godišnju članarinu RVVE, nego se uplaćuje posebno Konzulatu najkasnije do završetka prvog kvartala tekuće godine.

Konzulat je dužan da preko svojih predstavnika kontroliše rad LEGATA i KOMPTURA bez legata, ali je istovremeno dužan da im pruži svu potrebnu pomoć u radu. Konzulat takođe organizuje OKRUGLE STOLOVE, VITEŠKE SVEČANOSTI, VITEŠKE PROSLAVE, EKSKURZIJE, HUMANITARNE i DOBROTVORNE AUKCIJE, BALOVE… i adekvatno sarađuje sa Senatom odnosno drugim konzulatima.

RVVE kao deo OEVE  ima svog zaštitnika (Patrona) što ga svrstava u prave viteške redove. Zaštitnik OEVE je KARL VON HABSBURG.

 

Nezavisno od konfesije, politike, ekonomije i staleških interesa vinski vitezovi se zalažu za:

 • Kulturu vina, kao i za odavanje priznanja i propagiranje plemenitih sorti vina.
 • Naučni i istraživački rad na temu vina.
 • Sve što je suštinsko, dobro i lepo, kao i za kulturne proslave.
 • Poboljšanje svega što se tiče života i vina.
 • Hrišćanske vrednosti, pošto je sakralno okruženje Vinskog viteškog reda utemeljeno u simbolu naše vere.
 • Istinsku uzvišenost duha, pošto se viteške funkcije obavljaju na dobrovoljnoj bazi i kao počasna funkcija, te samim tim služe ostvarivanju opšteg dobra zajednice i nisu usmerene ka ostvarivanju profita.
 • Socijalna i humanitarna dela, kao i za ostvarivanje kulturnih i naučnih inicijativa.
 • Ispunjenje visokih istorijskih, društvenih i kulturoloških zahteva, pošto se vinski red zasniva na tradiciji srednjovekovnih viteških redova, a posebno na tradiciji reda „Svetog Đorđa“ iz 1273., odnosno 1308. i 1468. godine.
 • Negovanje duhovnih vrednosti, uzvišenosti duha i plemenitog viteškog prijateljstva.
 • Dostojanstvo čoveka i evropski sistem vrednosti.
 • Evropski identitet i prirodan osećaj evropskog zajedništva
 • Mir, pošto bogatstvo vina ukazuje na plodnost mira.

Ravnopravni članovi Viteškog reda PRIPRAVNIK/CA, VINSKI SAVETNIK/DAMA, VINSKI SUDIJA/VINSKA DAMA, VITEZ/DAMA REDA (HOSPES/HOSPITA, CONSILARIUS/DAME, IUDEX/WEINDAME i EQUES/ORDENSDAME) svojim prihvatanjem ciljeva RVVE, kao i svojim konkretnim doprinosima i aktivnostima u privatnoj i profesionalnoj sferi života stoje u službi ostvarivanja plemenitih ciljeva RVVE.

Viteški Senat stoji na čelu celokupnog Viteškog reda sa svim njegovim ograncima, a sedište mu se nalazi u mestu osnivanja Vinskog Viteškog Reda u slobodnom gradu Eisenstadt-u u Austriji.

Regionalni ogranci EOVE se nazivaju konzulati.

Pristupna rečenica u Viteški red glasi :

„Tek kada pobediš zavist i kada počneš da se zalažeš za druge, postaćeš pravi viteški čovek.“

Moto OEVE glasi:
„U slavu Boga i u slavu vina!“

 

PRIJEM U RVVE I UZDIZANJE U VIŠE STEPENE ČLANSTVA

 

Pristupanjem u Red vinskih vitezova Evrope ne postaje se automatski VINSKI VITEZ (EQUES) ili DAMA REDA (ORDENSDAME)

Učešćem u svečanoj viteškoj ceremoniji kandidat biva priman u članstvo reda i postaje prvo PRIPRAVNIK ili PRIPRAVNICA (HOSPES / HOSPITA). Pripravnik/ica može biti aktivan ili pasivan član RVVE.

Aktivan član je onaj član koji želi da napreduje u viteškoj hijararhiji ka stepenu VITEZA.

Stepeni članstva:
1. Stepen = PRIPRAVNIK / PRIPRAVNICA (HOSPES / HOSPITA)
2. Stepen = VINSKI SAVETNIK / DAMA (CONSILIARIUS DE VINO / DAME)
3. Stepen = VINSKI SUDIJA / VINSKA DAMA (IUDEX DE VINO / WEINDAME)
4. Stepen = VINSKI VITEZ / DAMA REDA (EQUES / ORDENS DAME)

PRIPRAVNIK / PRIPRAVNICA (HOSPES / HOSPITA)

 

Može postati svaki INTERESENT kojeg je predstavio njegov garant na nekoj od svečanosti ili sastanaka RVVE. Kandidat koji je ispunio uslove i koji je spreman da se posveti članstvu u RVVE kroz svoje lično zalaganje i rad ili doprinosom širenja reda i vrednosti za koje se RVVE zalaže, da  će biti primljen u RVVE.

Troškovi prijema  : 214 € + 31 € za kravatu ili maramu sa oznakama reda + 26 € Grb reda + OBULUS 20€ = ukupno 296 €

 


VINSKI SAVETNIK / DAMA (CONSILIARIUS DE VINO / DAME)

 

Može postati svaki PRIPRAVNIK koji je aktivan član RVVE najmanje 6 meseci, da je redovno prisustvovao sastancima i svečanostima, i u tom periodu doprineo radu RVVE kroz svoje lično zalaganje i rad ili doprinosom širenja reda od najmanje 2 nova člana kojima je on GARANT.

Kandidat za SAVETNIKA mora da pokaže zainteresovanost za negovanje vinske i viteške kulture, kao i određena znanja o organizaciji RVVE i OEVE (da je prostudirao ATLAS ili brošuru „Mi o nama“)

Troškovi uzdizanja  : 267 €

 


VINSKI SUDIJA / VINSKA DAMA (IUDEX DE VINO / WEINDAME)

 

Može postati svaki SAVETNIK koji je aktivan član RVVE najmanje 12 meseci, da je redovno prisustvovao sastancima i svečanostima, i u tom periodu doprineo radu RVVE kroz svoje lično zalaganje i rad ili doprinosom širenja reda od najmanje 4 nova člana kojima je on GARANT.

Kandidat za SUDIJU mora da pokaže zainteresovanost za negovanje vinske i viteške kulture, kao i određena znanja o organizaciji RVVE i OEVE (da je prostudirao ATLAS ili brošuru „Mi o nama“)

Troškovi uzdizanja  : 371  €

 


VINSKI VITEZ / DAMA REDA (EQUES / ORDENS DAME)

 

Može postati svaki SUDIJA koji je aktivan član RVVE najmanje 24 meseca, da je redovno prisustvovao sastancima i svečanostima, i u tom periodu doprineo radu RVVE kroz svoje lično zalaganje i rad ili doprinosom širenja reda od najmanje 8 novih članova kojima je on GARANT. Preporučljivo je da je formirao ili planira da formira kompturu.

Kandidat za VITEZA mora da pokaže zainteresovanost za negovanje vinske i viteške kulture, kao i određena znanja o organizaciji RVVE i OEVE (da je prostudirao ATLAS ili brošuru „Mi o nama“)

Troškovi uzdizanja  : 627 € + Ornat i Kapa 732  €  (Ornat i Kapa nisu obavezni )

 Uzdizanjem na 4. stepen (EQUES/ORDENSDAME) član biva upisan u posebnu knjigu plemstva Habsburške monarhije i postaje nosilac PLEMIĆKE titule VITEZA koja nije nasledna.

Kravata

Marama

Grb

Grb

00000