Regionalni ogranci Ordo Equestris Vini Europae (OEVE) se nazivaju konzulati. U Srbiji kao regionalnom ogranku OEVE je registrovan KONZULAT pod nazivom RED VINSKIH VITEZOVA EVROPE.

Na čelu svakog konzulata se nalaze dva PROKONZULA.

Konzulat u svom osnovnom sastavu ima:

  • Prvog Prokonzula
  • Drugog Prokonzula
  • Maršala konzulata
  • Administratora
  • Blagajnika

Konzulat u Srbiji ima jedan legat:

  1. Legat Beograd

Konzulat je dužan da preko svojih predstavnika kontroliše rad VITEŠKIH FORMACIJA (LEGATA i KOMPTURA bez legata), ali je istovremeno dužan da im pruži svu potrebnu pomoć u radu. Konzulat takođe organizuje OKRUGLE STOLOVE, VITEŠKE SVEČANOSTI, VITEŠKE PROSLAVE, EKSKURZIJE, HUMANITARNE i DOBROTVORNE AUKCIJE, BALOVE… i adekvatno sarađuje sa Senatom odnosno drugim konzulatima.

 

VITEŠKE FORMACIJE

 

KOMPTURA

 

Komptura se formira iz viteškog članstva po sistemu preporuke garanta koji je član udruženja. Kompleta komtura je sastavljena od :

  • KOMPTURERA (člana koji je kandidat ili dostigao IV stepan članstva EQUES – ORDENSDAME)
  • Dva člana u rangu Vinskog Sudije (IUDEX – WEINDAME)
  • Četiri Vinska Savetnika (CONSILIARIUS – DAME)
  • Najviše osam Pripravnika (HOSPES/HOSPITA)

Ukupno do 15 članova

Tri kompture čine legat

Komptura može samostalno da organizuje okrugle stolove, prezentacije vina i ekskurzije. Za sve ostale aktivnosti traži se saglasnost se legata ili konzulata ukoliko je komptura u nadležnosti konzulata.

 

LEGAT

 

Rukovodilac legata je LEGATOR. On imenuje svog zamenika i kandidata za obuku za MARŠALA. Kao i kompturer, tako i legator može biti onaj član RVVE od koga je sistemom preporuke i garanta nastala viteška legatorska struktura.

U legat ili kompturu se ne mogu upisivati članovi drugih viteških struktura (komptura, legat, konzulat) osim u slučaju ako neposredni garant i svi ostali članovi u strukturama na čelu sa PROKONZULOM se saglase i daju pismenu saglasnost da dotični član može da se upiše u drugi legat ili kompturu.

Legat može samostalno da organizuje okrugle stolove, viteške svečanosti i ekskurzije. Za sve Ostale aktivnosti mora imati saglasnost konzulata. Prilikom organizovanja viteških svečanosti legat je dužan da sve kandidate za članstvo prijavi u konzulat.

Legator je dužan da na primeren način organizuje ceremoniju prijema u red ili uzdizanja na viši stepen članstva, da ugovori crkveni ili neki rugi svečani  objekat, obezbedi sveštenika, muzičara, restoran za svečani ručak ili večeru. Legator određuje rizničara (blagajnika) koji ažurno i po već utvrđenim cenama za prijem ili uzdizanje vrši prikupljanje uplata od kandidata, u napred ili na licu mesta. Legat može otvoriti i svoj podračun za prikupljanje finansijskih sredstava, putem donacija i kasiranje dela članarine prikupljene od članova legata. Deo članarina članova legata se prebacuje sa računa konzulata na račun legata u ranije predviđenom procentu. Legat može da poseduje i sve potrebne rekvizite i sva potrebna obeležja za organizovanje ceremonija i drugih svečanosti (Zastavu, štap, mač, pehar i dr.) Sredstva za nabavku  pomenutih obeležja i rekvizita se prikupljaju putem donacija. Svaki donator se upisuje u knjigu donacija i svečano mu se uručuje donatorska zahvalnica.

Prvi Prokonzul

Drugi Prokonzul

Maršal Konzulata

Administrator

Blagajnik

Legat Beograd