Home

30.05.2020 u Kulturnoj stanici „Eđšeg“, Antona Čehova 4, u Novom Sadu će se održati:
„2. Viteški salon vina“.

Tokom ove vinske manifestacije predstavnici vinarija sa teritorije Vojvodine će dobiti priliku da se predstave međunarodnoj publici, odnosno gostima REDA VINSKIH VITEZOVA EVROPE.

Početak manifestacije je u 16h, a manifestacija će trajati do 20h.

Ceremonija svečanog otvaranja počinje u 17h. Salon će svečano otvoriti predsednik Udruženja Miroslav Mrnuštik, članovi REDA VINSKIH VITEZOVA EVROPE i predstavnici Vlade AP Vojvodine i Grada Novog Sada.

Red vinskih vitezova Evrope nije vinska institucija, mada je vezana za ideal i ekonomske komponente vinske kulture.

Red vinskih vitezova Evrope nije vinska akademija, mada mu je namera da prenosi znanja o životu i vinu.

Red vinskih vitezova Evrope nije posao koji je orijentisan ka ostvarenju profita, mada mu je namera da daje podršku gazdovanju vinom.

Red vinskih vitezova Evrope nije udruženje onih koji piju, mada je posvećeno kultivisanom uživanju u vinu i uživanju u svetkovinama.

Red vinskih vitezova Evrope nije folklorno udruženje, mada je posvećeno tradicionalnoj festivalskoj kulturi.

Red vinskih vitezova Evrope nije društvo koje je frakciono orijentisano jer je ono apriori vezano velikog ujedinitelja – vino i zauzima nepristrasan stav kada su u pitanju politika, ekonomija i interesi države

Red vinskih vitezova Evrope je vezan za tradiciju reda Sv. Đorđa iz 1273. godine, odnosno 1308 i 1468 godine.

Red vinskih vitezova Evrope nije crkveni red, mada je posvećen upoznavanju hrišćanskih vrednosti i plemenitih vina kao simbola Boga.

      00000